We found 0 results. View results
click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Your search results

GDPR

AGENTIA IMOBILIARA olimob.ro  prin OLIMOB PROPERTIES srl , cu sediul in BUCURESTI str. clucerului 62-66, parter ap 07b, sector 1,  Inregistrata la ONRC sub nr. j40/12338/204, avand CUI 35105522 reprezentata de Olariu Lucian  legitimat cu CI seria IF  nr. 204776, eliberata de SPCLEP Otopeni, CNP 1810119071366, in calitate de “operator” prelucreaza datele cu caracter personal cu buna credinta, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, in conformitate cu prevedirile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 1. Temeiul prelucrarii:

                 AGENTIA IMOBILIARA olimob.ro  prin OLIMOB PROPERTIES srl prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, conform obiectului sau de activitate si in baza interesului legitim al desfasurarii unei activitati de reprezentare/intermediere imobiliara in scopul de a oferi cele mai potrivite servicii clientilor sai.

– Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate atunci cand:

 1. a) La solicitarea dumneavoastra verbala sau telefonica, prin intermediul siteurilor proprii/ portalurilor imobiliare ori emailului, atunci cand va furnizam informatii legate de un anunt de vanzare/inchiriere a unei proprietati, publicat online/offline;
 2. b) Executam sau incheiem unui contract cu dumneavoastra si pentru a da curs unei solicitari venite din partea dumneavoastra (de exemplu: analizarea preliminara de evaluare si acceptare a clientului, oferirea suportului pentru utilizarea produselor contractate, inainte de vizionarea unei proprietati).
 3. c) Aparam interesele legitime ale societatii (de exemplu: prevenirea fraudelor, marketing direct si imbunatatirea calitatii produselor noastre).
 4. d) Ne confruntam cu o cerinta legala imperativa, inclusiv cerintele contabile si fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (de exemplu: incheierea unui contract, emiterea unei facturi).
 5. e) Avem consimtamantul dumneavoastra expres si acesta nu se bazeaza pe alt temei legal (de exemplu: in promovarea campaniilor de marketing și/sau alte forme de publicitate, precum și pentru contactarea în vederea desfășurării de sondaje de opinie a clienților ori pentru verificarea si actualizarea informatiilor privind valabilitatea si disponibilitatea unei oferte). Pentru acest scop, consimtamantul dumneavoastra poate fi retras in orice moment, din acel moment datele dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate.
 6. Refuzul colectarii:

Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara scopului mentionat la pct. 2. Refuzul de a furniza datele dumneavoastra personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea indeplinirii obiectului de activitate al agentiei imobiliare si neideplinirea sarcinilor asumate fata de clienti;

 1. Ce date prelucram:
 • COLECTAM date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, numarul de telefon mobil/fix, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta si adresa de corespondenta, cod postal/de tara, codul numeric personal, serie si numar al cartii de identitate, seria/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente.
 • NU COLECTAM DATE EXCESIVE: adica nu colectam integral toate datele de mai sus de la fiecare dintre dumneavoastra, colectam doar acele date necesare scopului mentionat la pct. 2 pentru fiecare operatiune in curs (de exemplu: daca ne solicitati informatii despre o proprietate vom colecta numele, prenumele, numarul de telefon si adresa de email pentru a putea comunica eficient. Daca vom ajunge in situatia sa incheiem un contract cu dumneavoastra, doar atunci vom colecta in plus si celelalte date cu caracter personal: adresa, cod numeric personal, serie si numar al cartii de identitate/pasaport, etc.)
 • NU COLECTAM date cu privire la sex, nationalitate, etnie, preferinte religioase, apartenenta la organizatii, optiuni politice, etc.
 1. Tertii implicati:

Prin specificul obiectului de activitate al agentiei imobiliare si pentru realizarea   scopului, mentionat la pct.2, in vederea initierii si efectuarii tranzactiei imobiliare, datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate vor putea fi dezvaluite si prelucrate de catre birouri notariale colaboratoare, experti cadastristi, ingineri responsabili cu certficarea energetica, evaluatori autorizati ai institutiilor bancare, avocati, functionari ai Ministerului de Finante, functionari al Directiilor de Impozite si Taxe Locale, functionari al Fondului de Garantare a Creditelor, institutiilor bancare si de credit colaboratoare, administratori si presedinti al Asociatiilor de Proprietari, agenti imobiliari colaboratori implicati direct in tranzactia imobiliara aflata in desfasurare.

De asemenea o parte din datele dumneavoastra vor putea fi prelucrate de colaboratorii nostri de marketing pentru a promova produsele noastre. Consimtamantul dumneavastra pentru acest scop poate fi retras oricand, datele dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate si nu veti mai fi informat cu privire la produsele noastre.

Datele cu caracter personal prelucrate nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi de exemplu, ANAF, Autoritatea Nationala e Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.

Dacă vom transmite informațiile dvs. către o țară din afara SEE, ne vom asigura că informațiile dvs. sunt protejate corespunzător. SEE este alcătuit din țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia: se consideră că acestea au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private. Transferul de date in cadrul SEE s-ar putea datora desfasurarii unei parti din activitate (din motive administrative, organizatorice sau tehnice), in timp ce un transfer de date in afara SEE poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, locul unde stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri își au sediul în afara SEE. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal corespunzător care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană.

 1. Perioada de stocare:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de agentia imobiliara pe întreaga perioadă de derulare a relaţiilor contractuale cu dumneavoastra, urmand ca la încetarea relaţiilor contractuale, datele cu caracter personal sa fie sterse daca nu mai sunt necesare, arhivate/prelucrate în continuare in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii sau în conformitate cu prevederile interne ale agentiei. In orice caz, datele dumneavastra cu caracter personal sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea dumneavoastra pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele, in raport de legislatia aplicabila in vigoare.

Datele dumneavaostra sunt pastrate intr-un mediu securizat permanent indiferent ca sunt stocate in mediul electronic si/sau pe suport fizic.

 1. Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri

In unele situatii va fi necesar sa va intocmim profilul, in scopuri de:

 • a ne conforma obligatiei legale de a raspunde la cererile legale ale autoritatilor, in acest sens datele dumneavoastra vor fi comunicate doar atunci cand consideram, cu buna credinta, ca avem obligatia de a face acest lucru in conformitate cu legea si in baza unei evaluari exhaustive a tuturor cerintelor legale.
 • In situatia in care vom raspunde unei cereri venita din partea dumneavostra pentru interogarea bazei de date a agentiei imobiliare, in scopul identificarii unei proprietati/ unui client cumparator exstenti deja in baza de date, cu care poate fi posibila incheierea unei tranzactii imobiliare. Agentia imobiliara nu creeaza profiluri pe baza informatiilor personale legate de viata intima/medicala/juridica/biometrica,etc. Creem profiluri doar strict pe baza caracteristicilor specifice unei tranzactii imobiliare (de exemplu suprafete, numar de camere, zone, bugete/preturi, grad de confort, etc). Consimtamantul dumneavoastra pentru acest scop poate fi retras oricand, datele dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate si nu veti mai fi informat cu privire la produsele noastre, iar profilul creat va fi sters.
 1. Drepturile persoanelor vizate:

In calitate de “persoana vizata”, va puteti exercita drepturile astfel:

 • Dreptul de a fi informat – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopurile in care se face prelucrarea datelor si temeiul juridic al prelucrarilor, interesele legitime ale operatorului, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, intentia operatorului de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta, perioada pentru care vor fi stocate datele, existenta drepturilor prevazute de Regulament si conditiile in care acestea pot fi exercitate;
 • Dreptul de acces al persoanei vizate – dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si la informatiile prevazute de Regulament si de a obtine o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii.
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, rectificarea si/sau completarea datelor incomplete sau inexacte care va privesc;
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc in oricare din cazurile prevazute expres de Regulament (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala). Urmare a unei astfel de solicitari, agentia imobiliara poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării/ Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării – dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, restrictionarea prelucrarii, totale sau pentru o perioada de timp, a datelor care va privesc, in situatiile prevazute expres de Regulament (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea), precum si dreptul de a fi informat inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal care va privesc, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a transmite aceste date altui operator fara obstacole din partea agentiei imobiliare, in conditiile prevazute de Regulament, respectiv ca datele sa fie transmise de agentia imobiliara direct catre alt operator atunci cand acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Acest drept poate fi exercitat numai pentru datele cu caracter personal furnizate agentiei imobiliare de dumneavoastra, daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;
 • Dreptul la opoziţie – aveti dreptul de a va opune în orice moment, din motive legate de situaţia dumneavoastra particulară, ca datele care va vizează să facă obiectul unei prelucrări, inclusiv crearii de profiluri, cu excepţia cazurilor în care agentia imobiliara demonstreaza ca are motive temeinice si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta
 • Dreptul de a nu face parte din procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri – puteti solicita retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta dumneavoastra, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dumneavoastra, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.
 • Dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSDCP) si de a se adresa instantelor de judecata -puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
 1. Date de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor:
 • Pentru Olariu Lucian: adresa de email: lucian.olariu@olimob.ro
 • Pentru Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSDCP) – adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
 • am inteles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale, in scopurile mentionate mai sus, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in cee ace priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

Compare Listings

WhatsApp chat